{"title":"BSH Group","content":"

\"\"<\/p>\n

Rendezv\u00e9ny jellege: Kar\u00e1csonyi Party, \u00daj\u00e9vi Workshop
\nRendezv\u00e9ny id\u0151tartama: 1 nap, 1 nap
\nRendezv\u00e9ny l\u00e9tsz\u00e1ma: 56 f\u0151, 8 f\u0151<\/p>\n

A BSH 2017-ben k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt \u00faj irod\u00e1ba, ahova sok \u00faj koll\u00e9ga is \u00e9rkezett, \u00edgy az \u00e9v v\u00e9gi party nem csak a Kar\u00e1csony \u00fcnnepl\u00e9s\u00e9re volt hivatott, de a csapat \u00f6sszer\u00e1z\u00e1s\u00e1ra is. A d\u00e9ut\u00e1ni f\u0151z\u0151 workshop-ot egy 2 \u00f3r\u00e1s akad\u00e1lyverseny k\u00f6vette. A nap v\u00e9g\u00e9re felfokozott hangulatot pedig egy karaoke p\u00e1rbajjal z\u00e1rtuk.<\/p>\n

Nagy \u00f6r\u00f6m\u00fcnkre a c\u00e9g el\u00e9gedetts\u00e9g\u00e9t al\u00e1t\u00e1masztja, hogy a 2018-as \u00e9vet egy\u00fctt kezdt\u00fck meg egy \u00e9vind\u00edt\u00f3 Marketing Workshop keret\u00e9n bel\u00fcl.<\/p>\n

 <\/p>\n

www.bsh-group.com<\/a><\/span><\/p>\n"}