{"title":"Fontos r\u00e9szletek, amikre \u00e9rdemes figyelni a c\u00e9ges buli szervez\u00e9s sor\u00e1n","content":"

C\u00e9ges buli szervez\u00e9s<\/strong> k\u00f6zben t\u00f6bb fontos szemponton is hajlamosak \u00e1tsiklani a kev\u00e9sb\u00e9 tapasztalt szervez\u0151k. Az egyik legfontosabb ezek k\u00f6z\u00fcl, hogy nem figyelnek oda a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 \u00e9letkorokra, \u00e9s az ebb\u0151l fakad\u00f3 ig\u00e9nyekre. M\u00edg a fiatalabb koll\u00e9g\u00e1k val\u00f3sz\u00edn\u0171leg ink\u00e1bb az esem\u00e9ny party-jelleg\u00e9t hangs\u00falyozn\u00e1k, addig az id\u0151sebb munkat\u00e1rsak v\u00e9lhet\u0151en nyugodtabb elfoglalts\u00e1gra v\u00e1gyn\u00e1nak.
\n 
\nFontos a hossz\u00fas\u00e1g k\u00e9rd\u00e9se is. Sok csapat\u00e9p\u00edt\u0151 napokon \u00e1t tart, \u00e9s csak ezt koron\u00e1zza meg a v\u00e9g\u00e9n a buli. Ez azonban kock\u00e1zatos lehet, amennyiben sok csal\u00e1dos ember dolgozik a c\u00e9gn\u00e9l, akik nem tudj\u00e1k megoldani a hosszabb programot.
\n 
\nAz id\u0151pont is szempont a c\u00e9ges buli szervez\u00e9se<\/strong> sor\u00e1n. Logikus munkaid\u0151n k\u00edv\u00fclre, s\u0151t, h\u00e9tv\u00e9g\u00e9re tenni a rendezv\u00e9ny id\u0151pontj\u00e1t, de \u00e9rdemes fejben tartani, hogy az alkalmazottak h\u00e9tf\u0151t\u0151l-p\u00e9ntekig bent vannak a munkahelyen, \u00edgy a h\u00e9tv\u00e9g\u00e9t is a koll\u00e9g\u00e1kkal t\u00f6lteni m\u00e1r tal\u00e1n t\u00fal sok lenne, m\u00e9g akkor is, ha alapvet\u0151en j\u00f3 a viszony k\u00f6z\u00f6tt\u00fck.
\n 
\nAk\u00e1r egy szem\u00e9lyes kapcsolatban, \u00fagy az alkalmazottakkal val\u00f3 viszonyban is a legfontosabb a kommunik\u00e1ci\u00f3. Az ig\u00e9nyek \u00e9s elv\u00e1r\u00e1sok felm\u00e9r\u00e9se a kulcs, majd ezek egyens\u00falyba helyez\u00e9se.
\n 
\nHa szeretn\u00e9d, hogy a c\u00e9ges buli szervez\u00e9s<\/strong> sor\u00e1n valamennyi alkalmazott szem\u00e9lyes ig\u00e9nye el\u0151t\u00e9rbe ker\u00fclj\u00f6n, \u00e9s v\u00e9g\u00fcl egy inkluz\u00edv, \u00e9s mindenki sz\u00e1m\u00e1ra kellemes program sz\u00fclessen, akkor b\u00e1tran vedd fel szak\u00e9rt\u0151inkkel a kapcsolatot el\u00e9rhet\u0151s\u00e9geink egyik\u00e9n!<\/p>\n"}