{"title":"Adatv\u00e9delmi szab\u00e1lyzat","content":"

ADATV\u00c9DELMI SZAB\u00c1LYZAT<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

  \n
 1. \u00c1ltal\u00e1nos tudnival\u00f3k<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  A The JoyBox Event Korl\u00e1tolt Felel\u0151ss\u00e9g\u0171 T\u00e1rsas\u00e1g <\/strong>(sz\u00e9khelye: 1025 Budapest, Bor\u00f3ka u. 5\/b. I. em. 3.; c\u00e9gjegyz\u00e9ksz\u00e1ma: 01\u00ad09\u00ad293084.; a tov\u00e1bbiakban: T\u00e1rsas\u00e1g<\/em><\/strong>) tiszteletben tartja a http:\/\/www.jbevent.hu<\/a> oldalt (a tov\u00e1bbiakban: Weboldal<\/em><\/strong>) felkeres\u0151, illetve az ott m\u0171k\u00f6d\u0151 \u00e9rdekl\u0151d\u00e9si fel\u00fcletet (a tov\u00e1bbiakban: Fel\u00fclet<\/em><\/strong>) haszn\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyek, mint \u00e9rintettek inform\u00e1ci\u00f3s \u00f6nrendelkez\u00e9si jog\u00e1t \u00e9s a szem\u00e9lyes adatokhoz f\u0171z\u0151d\u0151 jogait, a szem\u00e9lyes adatokra \u00e9s a k\u00fcl\u00f6nleges adatokra vonatkoz\u00f3 adatkezel\u00e9si tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t az inform\u00e1ci\u00f3s \u00f6nrendelkez\u00e9si jogr\u00f3l \u00e9s az inform\u00e1ci\u00f3szabads\u00e1gr\u00f3l sz\u00f3l\u00f3 2011. \u00e9vi CXII. t\u00f6rv\u00e9ny (http:\/\/jogszabalykereso.mhk.hu\/cgi_bin\/njt_doc.cgi?docid=139230.594345<\/a>) (a tov\u00e1bbiakban Infotv.) \u2013 \u00e9s m\u00e1s hat\u00e1lyos jogszab\u00e1lyok \u2013 rendelkez\u00e9seinek mindenben megfelelve v\u00e9gzi.<\/p>\n

   <\/p>\n

  A jelen szab\u00e1lyzat \u2013 az Infotv. 20.\u00a7 rendelkez\u00e9seinek megfelelve \u2013 t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1st ad arra vonatkoz\u00f3an, hogy a T\u00e1rsas\u00e1g milyen adatokat tart nyilv\u00e1n, azokat milyen c\u00e9lb\u00f3l, milyen alapon, mik\u00e9nt \u00e9s meddig kezeli, azokat kinek tov\u00e1bb\u00edtja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatb\u00f3l \u2013 illetve az eml\u00edtett jogszab\u00e1ly rendelkez\u00e9seib\u0151l \u2013 megtudhatja, hogy hogyan k\u00e9rheti a kezelt adatok pontos\u00edt\u00e1s\u00e1t, illetve hogy mik\u00e9nt k\u00e9rheti azok z\u00e1rol\u00e1s\u00e1t, vagy t\u00f6rl\u00e9s\u00e9t a T\u00e1rsas\u00e1g nyilv\u00e1ntart\u00e1s\u00e1b\u00f3l, illetve hogy az adatkezel\u00e9ssel kapcsolatos jogai s\u00e9relme eset\u00e9n milyen jogorvoslati lehet\u0151s\u00e9gei vannak.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Jelen szab\u00e1lyzat elfogad\u00e1s\u00e1val a felhaszn\u00e1l\u00f3 kifejezetten hozz\u00e1j\u00e1rul az \u00e1ltala megadott szem\u00e9lyes adatok al\u00e1bbiak szerinti r\u00f6gz\u00edt\u00e9s\u00e9hez, kezel\u00e9s\u00e9hez, illetve tov\u00e1bb\u00edt\u00e1s\u00e1hoz.\u00a0 <\/u><\/p>\n

   <\/p>\n

  A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az \u2013 elt\u00e9r\u0151 domain alatti \u2013 internetes oldalakra, amelyek a http:\/\/www.jbevent.hu<\/a> oldalr\u00f3l linken kereszt\u00fcl el\u00e9rhet\u0151ek. Ezen honlapok tartalm\u00e1\u00e9rt, az ezen honlapok \u00fczemeltet\u0151i \u00e1ltal v\u00e9gzett adatkezel\u00e9si, vagy m\u00e1s tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9rt a T\u00e1rsas\u00e1g felel\u0151ss\u00e9get nem v\u00e1llal.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Az adatkezel\u00e9si t\u00e1j\u00e9koztat\u00f3 c\u00e9lja<\/strong><\/p>\n

  A The Joybox Event Kft. (1025 Budapest, Bor\u00f3ka utca 5\/b, a tov\u00e1bbiakban, szolg\u00e1ltat\u00f3, adatkezel\u0151) mint adatkezel\u0151, mag\u00e1ra n\u00e9zve k\u00f6telez\u0151nek<\/p>\n

  ismeri el jelen jogi k\u00f6zlem\u00e9ny tartalm\u00e1t. K\u00f6telezetts\u00e9get v\u00e1llal arra, hogy tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9vel kapcsolatos<\/p>\n

  minden adatkezel\u00e9s megfelel a jelen szab\u00e1lyzatban \u00e9s a hat\u00e1lyos nemzeti jogszab\u00e1lyokban, valamint az Eur\u00f3pai Uni\u00f3 jogi aktusaiban meghat\u00e1rozott elv\u00e1r\u00e1soknak.<\/p>\n

  A The Joybox Event Kft. fenntartja mag\u00e1nak a jogot jelen t\u00e1j\u00e9koztat\u00f3 b\u00e1rmikori megv\u00e1ltoztat\u00e1s\u00e1ra. Term\u00e9szetesen az esetleges v\u00e1ltoz\u00e1sokr\u00f3l kell\u0151 id\u0151ben \u00e9rtes\u00edti k\u00f6z\u00f6ns\u00e9g\u00e9t.<\/p>\n

  Amennyiben k\u00e9rd\u00e9se lenne jelen k\u00f6zlem\u00e9ny\u00fcnkh\u00f6z kapcsol\u00f3d\u00f3an, k\u00e9rj\u00fck, \u00edrja meg nek\u00fcnk, \u00e9s koll\u00e9g\u00e1nk megv\u00e1laszolja k\u00e9rd\u00e9s\u00e9t.<\/p>\n

  A The Joybox Event Kft. elk\u00f6telezett \u00fcgyfelei \u00e9s partnerei szem\u00e9lyes adatainak v\u00e9delm\u00e9ben, kiemelten fontosnak tartja \u00fcgyfelei inform\u00e1ci\u00f3s \u00f6nrendelkez\u00e9si jog\u00e1nak tiszteletben tart\u00e1s\u00e1t. A The Joybox Event Kft. a szem\u00e9lyes adatokat bizalmasan kezeli, \u00e9s megtesz minden olyan biztons\u00e1gi, technikai \u00e9s szervez\u00e9si int\u00e9zked\u00e9st, mely az adatok biztons\u00e1g\u00e1t garant\u00e1lja. A The Joybox Event Kft. az al\u00e1bbiakban ismerteti adatkezel\u00e9si gyakorlat\u00e1t.<\/p>\n

   <\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. A kezelt szem\u00e9lyes adatok k\u00f6re<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   \u00a0<\/strong><\/p>\n

   A T\u00e1rsas\u00e1g csak olyan szem\u00e9lyes adatokat (a felhaszn\u00e1l\u00f3 vezet\u00e9k- \u00e9s keresztneve, lakc\u00edme, sz\u00e1ml\u00e1z\u00e1si c\u00edme, e-mail c\u00edme \u00e9s telefonsz\u00e1ma) r\u00f6gz\u00edt \u00e9s kezel, amelyeket a felhaszn\u00e1l\u00f3 \u2013 a T\u00e1rsas\u00e1g honlapj\u00e1n leadott \u00e9rt\u00e9kel\u00e9s, illetve e-mailben leadott megrendel\u00e9s sor\u00e1n \u2013 \u00f6nk\u00e9ntesen bocs\u00e1t a T\u00e1rsas\u00e1g rendelkez\u00e9s\u00e9re, illetve amelyekre vonatkoz\u00f3an a felhaszn\u00e1l\u00f3 az adatr\u00f6gz\u00edt\u00e9shez, az adatkezel\u00e9shez \u00e9s az adattov\u00e1bb\u00edt\u00e1shoz kifejezetten hozz\u00e1j\u00e1rult. Az \u00e9rdekl\u0151d\u00e9s, illet\u0151leg megrendel\u00e9s lead\u00e1sa egy\u00fattal a szem\u00e9lyes adatokat tartalmaz\u00f3 \u0171rlap kit\u00f6lt\u00e9s\u00e9t \u00e9s a jelen Adatv\u00e9delmi Szab\u00e1lyzatban foglaltak elfogad\u00e1s\u00e1t is jelenti. Az \u00e9rdekl\u0151d\u00e9s lead\u00e1sa, illetve a megrendel\u00e9s sor\u00e1n a szem\u00e9lyes adatok T\u00e1rsas\u00e1g \u00e1ltali r\u00f6gz\u00edt\u00e9s\u00e9hez, kezel\u00e9s\u00e9hez \u00e9s tov\u00e1bb\u00edt\u00e1s\u00e1hoz adott hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s \u00edr\u00e1sbeli hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1snak min\u0151s\u00fcl.<\/p>\n

    <\/p>\n

   A felhaszn\u00e1l\u00f3 \u00e1ltal a T\u00e1rsas\u00e1g rendelkez\u00e9s\u00e9re bocs\u00e1tott adatok val\u00f3s\u00e1g\u00e1\u00e9rt a felhaszn\u00e1l\u00f3 felel\u0151s.<\/p>\n

    <\/p>\n

   (A Weboldal megl\u00e1togat\u00e1sa sor\u00e1n a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztr\u00e1ci\u00f3s, statisztikai, vagy biztons\u00e1gi c\u00e9lb\u00f3l elt\u00e1rol. Ezek az adatok a felhaszn\u00e1l\u00f3 internetszolg\u00e1ltat\u00f3ja, esetenk\u00e9nt a felhaszn\u00e1l\u00f3 \u00fan. IP-c\u00edme, a felhaszn\u00e1l\u00f3 b\u00f6ng\u00e9sz\u0151szoftver\u00e9nek verzi\u00f3sz\u00e1ma, oper\u00e1ci\u00f3s rendszer\u00e9nek t\u00edpusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhaszn\u00e1l\u00f3 megl\u00e1togat, illetve azok a keres\u0151szavak, amelyeket a Weboldal el\u00e9r\u00e9s\u00e9hez haszn\u00e1lt. Ezen adatokb\u00f3l csup\u00e1n a Weboldal l\u00e1togatotts\u00e1g\u00e1ra, illetve a Weboldal el\u00e9r\u00e9s\u00e9hez haszn\u00e1lt sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9pekre lehet k\u00f6vetkeztetni, ezen adatok nem min\u0151s\u00fclnek szem\u00e9lyes adatoknak. Az adatok kiz\u00e1r\u00f3lag n\u00e9vtelen\u00fcl ker\u00fclnek felhaszn\u00e1l\u00e1sra. Amennyiben a T\u00e1rsas\u00e1g ezen adatokat harmadik szem\u00e9lyek r\u00e9sz\u00e9re tov\u00e1bb\u00edtja, \u00fagy az a vonatkoz\u00f3 jogszab\u00e1lyi rendelkez\u00e9sek marad\u00e9ktalan betart\u00e1s\u00e1val t\u00f6rt\u00e9nik. Ezen adatokat a T\u00e1rsas\u00e1g a l\u00e1togat\u00e1st\u00f3l sz\u00e1m\u00edtott legfeljebb 2 (kett\u0151) \u00e9vig t\u00e1rolja. Az adatkezel\u00e9s jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolg\u00e1ltat\u00e1sok, valamint az inform\u00e1ci\u00f3s t\u00e1rsadalommal \u00f6sszef\u00fcgg\u0151 szolg\u00e1ltat\u00e1sok egyes k\u00e9rd\u00e9seir\u0151l sz\u00f3l\u00f3 2001. \u00e9vi CVIII. t\u00f6rv\u00e9ny 13\/A.\u00a7 (3) bekezd\u00e9s\u00e9ben foglalt rendelkez\u00e9s.)<\/p>\n

    <\/p>\n

   A Weboldal haszn\u00e1lat\u00e1nak megk\u00f6nny\u00edt\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l a T\u00e1rsas\u00e1g anonim l\u00e1togat\u00e1sazonos\u00edt\u00f3kat, \u00fan \u201ecookie\u201d-kat haszn\u00e1l. A \u201ecookie\u201d-k kism\u00e9ret\u0171 adatok, melyek a Weboldal l\u00e1togat\u00e1sa sor\u00e1n a b\u00f6ng\u00e9sz\u0151programon kereszt\u00fcl ideiglenesen a felhaszn\u00e1l\u00f3 sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9p\u00e9nek merevlemez\u00e9re ker\u00fclnek, funkci\u00f3juk a b\u00f6ng\u00e9sz\u00e9s k\u00e9nyelmesebb\u00e9 t\u00e9tele. A T\u00e1rsas\u00e1g \u00e1ltal haszn\u00e1lt \u201ecookie\u201d-k a felhaszn\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyes adatainak megismer\u00e9s\u00e9re, a felhaszn\u00e1l\u00f3 beazonos\u00edt\u00e1s\u00e1ra nem alkalmasak. A legt\u00f6bb b\u00f6ng\u00e9sz\u0151program automatikusan elfogadja az anonim l\u00e1togat\u00e1sazonos\u00edt\u00f3kat. A b\u00f6ng\u00e9sz\u0151program be\u00e1ll\u00edt\u00e1sainak m\u00f3dos\u00edt\u00e1s\u00e1val azonban a felhaszn\u00e1l\u00f3 kik\u00fcsz\u00f6b\u00f6lheti a \u201ecookie\u201d-knak a felhaszn\u00e1l\u00f3 sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9p\u00e9nek merevlemez\u00e9n t\u00f6rt\u00e9n\u0151 megjelen\u00e9s\u00e9t. A felhaszn\u00e1l\u00f3 a t\u00e1rolt \u201ecookie\u201d-kat b\u00e1rmikor elt\u00e1vol\u00edthatja a g\u00e9p\u00e9r\u0151l oly m\u00f3don, hogy a sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9pe merevlemez\u00e9r\u0151l t\u00f6rli az ideiglenes internet file-okat.)<\/p>\n

    <\/p>\n

    \n
   1. Az adatkezel\u00e9s c\u00e9lja<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    A felhaszn\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyes adatait a T\u00e1rsas\u00e1g a felhaszn\u00e1l\u00f3val val\u00f3 kapcsolattart\u00e1s \u00e9s sz\u00e1ml\u00e1z\u00e1s c\u00e9lj\u00e1ra, a szerz\u0151d\u00e9s teljes\u00edt\u00e9s\u00e9vel kapcsolatos \u00fcgyint\u00e9z\u00e9s c\u00e9lj\u00e1ra, a felhaszn\u00e1l\u00f3val szembeni esetleges ig\u00e9ny\u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s c\u00e9lj\u00e1ra haszn\u00e1lja fel.<\/p>\n

     <\/p>\n

     \n
    1. Az adatkezel\u00e9s jogalapja<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

     \u00a0<\/strong><\/p>\n

     A T\u00e1rsas\u00e1g \u00e1ltali adatkezel\u00e9s jogalapja a felhaszn\u00e1l\u00f3 \u00e9rdekl\u0151d\u00e9se, vagy megrendel\u00e9s\u00e9nek lead\u00e1sa, ennek sor\u00e1n kifejezett \u00edr\u00e1sbeli hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1sa \u00e9s a jelen Adatv\u00e9delmi Szab\u00e1lyzat tartalm\u00e1nak elfogad\u00e1sa.<\/p>\n

      <\/p>\n

     A felhaszn\u00e1l\u00f3k \u00e1ltal a T\u00e1rsas\u00e1g rendelkez\u00e9s\u00e9re bocs\u00e1tott szem\u00e9lyes adatokat a T\u00e1rsas\u00e1g a jogszab\u00e1ly \u00e1ltal meghat\u00e1rozott kereteken t\u00falmen\u0151en, illetve a felhaszn\u00e1l\u00f3 hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1t meghalad\u00f3 m\u00f3don nem kezeli \u00e9s nem is adja tov\u00e1bb harmadik szem\u00e9lyek r\u00e9sz\u00e9re \u2013 kiv\u00e9ve, ha az adatkezel\u00e9s, adatfelhaszn\u00e1l\u00e1s, vagy adattov\u00e1bb\u00edt\u00e1s jogszab\u00e1ly, hat\u00f3s\u00e1g, vagy b\u00edr\u00f3s\u00e1g rendelkez\u00e9se \u00e9rtelm\u00e9ben k\u00f6telez\u0151.<\/p>\n

      <\/p>\n

      \n
     1. Az adatok biztons\u00e1ga<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0<\/strong><\/p>\n

      A szem\u00e9lyes adatokat a T\u00e1rsas\u00e1g emelt szint\u0171 v\u00e9delemmel ell\u00e1tott, Magyarorsz\u00e1g ter\u00fclet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3 v\u00e9dett szerveren \u0151rzi \u00e9s minden sz\u00fcks\u00e9ges \u00f3vint\u00e9zked\u00e9st megtesz az adatok v\u00e9delme \u2013 teh\u00e1t az adatok elveszt\u00e9s\u00e9nek, illet\u00e9ktelen tov\u00e1bb\u00edt\u00e1s\u00e1nak, felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1nak, nyilv\u00e1noss\u00e1gra hozatal\u00e1nak, m\u00f3dos\u00edt\u00e1s\u00e1nak, t\u00f6rl\u00e9s\u00e9nek, vagy megsemmis\u00edt\u00e9s\u00e9nek, valamint az illet\u00e9ktelen adatbevitel megakad\u00e1lyoz\u00e1sa \u2013 \u00e9rdek\u00e9ben.<\/p>\n

       <\/p>\n

       \n
      1. Az adatok tov\u00e1bb\u00edt\u00e1s\u00e1nak lehet\u0151s\u00e9ge<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

       \u00a0<\/strong><\/p>\n

        <\/p>\n

       A felhaszn\u00e1l\u00f3 adatait a T\u00e1rsas\u00e1g sz\u00fcks\u00e9g eset\u00e9n \u2013 a sz\u00fcks\u00e9ges m\u00e9rt\u00e9kben \u2013 tov\u00e1bb\u00edtja szerz\u0151d\u00e9ses alv\u00e1llalkoz\u00f3i fel\u00e9, ilyen esetben a T\u00e1rsas\u00e1g szerz\u0151d\u00e9ses kik\u00f6t\u00e9sek \u00fatj\u00e1n gondoskodik arr\u00f3l, hogy a szerz\u0151d\u00e9ses alv\u00e1llalkoz\u00f3i a felhaszn\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyes adatait jogszer\u0171en \u00e9s az adatok kezel\u00e9se c\u00e9lj\u00e1val \u00f6sszhangban kezelje. Az adattov\u00e1bb\u00edt\u00e1s c\u00e9lja ebben az esetben a felhaszn\u00e1l\u00f3 \u00e1ltal megrendelt szolg\u00e1ltat\u00e1sok teljes\u00edt\u00e9s\u00e9vel \u00f6sszef\u00fcgg\u0151 \u00fcgyint\u00e9z\u00e9s, illet\u0151leg a felhaszn\u00e1l\u00f3val szembeni esetleges ig\u00e9ny\u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s lehet\u0151v\u00e9 t\u00e9tele. A felhaszn\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyes adatainak esetleges tov\u00e1bb\u00edt\u00e1s\u00e1t a T\u00e1rsas\u00e1g a vonatkoz\u00f3 jogszab\u00e1lyi rendelkez\u00e9sek marad\u00e9ktalan betart\u00e1s\u00e1val v\u00e9gzi.<\/p>\n

        <\/p>\n

        \n
       1. Az adatok megismer\u00e9s\u00e9re jogosult szem\u00e9lyek<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        Az adatr\u00f6gz\u00edt\u00e9st, -kezel\u00e9st \u00e9s \u2013tov\u00e1bb\u00edt\u00e1st a T\u00e1rsas\u00e1g, illetve a T\u00e1rsas\u00e1g munkav\u00e1llal\u00f3i, megb\u00edzottai v\u00e9gzik.<\/p>\n

         <\/p>\n

        A szem\u00e9lyes adatokhoz e fenti szem\u00e9lyeken k\u00edv\u00fcl m\u00e1s \u2013 ide nem \u00e9rtve azon T\u00e1rsas\u00e1g munkav\u00e1llal\u00f3it, megb\u00edzottait, akikhez a jelen adatv\u00e9delmi szab\u00e1lyzat alapj\u00e1n a felhaszn\u00e1l\u00f3 szem\u00e9lyes adatai tov\u00e1bb\u00edt\u00e1sra ker\u00fclnek \u2013 nem f\u00e9rhet hozz\u00e1, e szem\u00e9lyek pedig k\u00f6telesek az \u00e1ltaluk megismert adatokat titokban tartani \u00e9s az adatmegismer\u00e9s c\u00e9lj\u00e1t\u00f3l elt\u00e9r\u0151 c\u00e9lra azokat semmilyen k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyek k\u00f6z\u00f6tt nem haszn\u00e1lhatj\u00e1k fel.<\/p>\n

         <\/p>\n

         \n
        1. Az adatkezel\u00e9s id\u0151tartama<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         A T\u00e1rsas\u00e1g a szem\u00e9lyes adatokat az \u00e9rdekl\u0151d\u00e9s\/megrendel\u00e9s lead\u00e1s\u00e1t\u00f3l sz\u00e1m\u00edtott 5 (\u00f6t) napt\u00e1ri \u00e9vig, illet\u0151leg az \u00e9rintett felhaszn\u00e1l\u00f3 hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1nak visszavon\u00e1s\u00e1ig t\u00e1rolja \u00e9s kezeli.<\/p>\n

          <\/p>\n

          \n
         1. Az \u00e9rintett szem\u00e9ly jogai<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          A felhaszn\u00e1l\u00f3 a szem\u00e9lyes adatai kezel\u00e9s\u00e9nek id\u0151tartama alatt b\u00e1rmikor jogosult felvil\u00e1gos\u00edt\u00e1st, t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1st k\u00e9rni a szem\u00e9lyes adatok kezel\u00e9s\u00e9vel \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sben, jogosult tov\u00e1bb\u00e1 szem\u00e9lyes adatai helyesb\u00edt\u00e9s\u00e9t k\u00e9rni a T\u00e1rsas\u00e1gt\u00f3l. A felhaszn\u00e1l\u00f3 b\u00e1rmikor jogosult tov\u00e1bb\u00e1 a szem\u00e9lyes adatai kezel\u00e9s\u00e9re vonatkoz\u00f3 hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1t a j\u00f6v\u0151re n\u00e9zve visszavonni, valamint \u2013 a k\u00f6telez\u0151 adatkezel\u00e9s eset\u00e9t kiv\u00e9ve \u2013 szem\u00e9lyes adatai \u00e9s\/vagy k\u00fcl\u00f6n\u00f6s adatai z\u00e1rol\u00e1s\u00e1t (az adat kezel\u00e9s\u00e9nek v\u00e9gleges, vagy meghat\u00e1rozott id\u0151re t\u00f6rt\u00e9n\u0151 korl\u00e1toz\u00e1s\u00e1t), vagy a T\u00e1rsas\u00e1g nyilv\u00e1ntart\u00e1s\u00e1b\u00f3l t\u00f6rt\u00e9n\u0151 t\u00f6rl\u00e9s\u00e9t k\u00e9rni. E k\u00e9rd\u00e9sekkel kapcsolatban a T\u00e1rsas\u00e1g munkat\u00e1rsai \u00f6r\u00f6mmel \u00e1llnak a felhaszn\u00e1l\u00f3 rendelkez\u00e9s\u00e9re a hello@jbevent.hu<\/a> e-mail c\u00edmen, vagy lev\u00e9lben a T\u00e1rsas\u00e1g sz\u00e9khely\u00e9n.<\/p>\n

           <\/p>\n

          A felhaszn\u00e1l\u00f3 az adatai marketing c\u00e9lokra t\u00f6rt\u00e9n\u0151 felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1ra adott hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1t k\u00fcl\u00f6n is jogosult visszavonni, illetve a T\u00e1rsas\u00e1g \u00e1ltal a felhaszn\u00e1l\u00f3 r\u00e9sz\u00e9re megk\u00fcld\u00f6tt h\u00edrlevelekr\u0151l \u2013 a h\u00edrlevelekben tal\u00e1lhat\u00f3 link haszn\u00e1lat\u00e1val \u2013 b\u00e1rmikor jogosult leiratkozni.<\/p>\n

           <\/p>\n

          Szem\u00e9lyes adatai kezel\u00e9s\u00e9vel kapcsolatos jogai s\u00e9relme eset\u00e9n a felhaszn\u00e1l\u00f3 jogai \u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9se \u00e9rdek\u00e9ben \u2013 az Infotv. rendelkez\u00e9seinek megfelel\u0151en \u2013 Magyarorsz\u00e1g rendes b\u00edr\u00f3s\u00e1ghoz fordulhat jogorvoslat\u00e9rt.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.1 T\u00e1j\u00e9koztat\u00e1shoz val\u00f3 jog<\/p>\n

          A The Joybox Event Kft. megfelel\u0151 int\u00e9zked\u00e9seket hoz annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy az \u00e9rintettek r\u00e9sz\u00e9re a szem\u00e9lyes adatok kezel\u00e9s\u00e9re vonatkoz\u00f3, a GDPR 13. \u00e9s a 14. cikkben eml\u00edtett valamennyi inform\u00e1ci\u00f3t \u00e9s a 15\u201322. \u00e9s 34. cikk szerinti minden egyes t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1st t\u00f6m\u00f6r, \u00e1tl\u00e1that\u00f3, \u00e9rthet\u0151 \u00e9s k\u00f6nnyen hozz\u00e1f\u00e9rhet\u0151 form\u00e1ban, vil\u00e1gosan \u00e9s k\u00f6z\u00e9rthet\u0151en megfogalmazva ny\u00fajtsa.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.2 Az \u00e9rintett hozz\u00e1f\u00e9r\u00e9shez val\u00f3 joga<\/p>\n

          Az \u00e9rintett jogosult arra, hogy az adatkezel\u0151t\u0151l visszajelz\u00e9st kapjon arra vonatkoz\u00f3an, hogy szem\u00e9lyes<\/p>\n

          adatainak kezel\u00e9se folyamatban van-e, \u00e9s ha ilyen adatkezel\u00e9s folyamatban van, jogosult arra, hogy a<\/p>\n

          szem\u00e9lyes adatokhoz \u00e9s a k\u00f6vetkez\u0151 inform\u00e1ci\u00f3khoz hozz\u00e1f\u00e9r\u00e9st kapjon: az adatkezel\u00e9s c\u00e9ljai; az<\/p>\n

          \u00e9rintett szem\u00e9lyes adatok kateg\u00f3ri\u00e1i; azon c\u00edmzettek vagy c\u00edmzettek kateg\u00f3ri\u00e1i, akikkel, illetve amelyekkel a szem\u00e9lyes adatokat k\u00f6z\u00f6lt\u00e9k vagy k\u00f6z\u00f6lni fogj\u00e1k, ide\u00e9rtve k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen a harmadik orsz\u00e1gbeli c\u00edmzetteket, illetve a nemzetk\u00f6zi szervezeteket; a szem\u00e9lyes adatok t\u00e1rol\u00e1s\u00e1nak tervezett id\u0151tartama; a helyesb\u00edt\u00e9s, t\u00f6rl\u00e9s vagy adatkezel\u00e9s korl\u00e1toz\u00e1s\u00e1nak \u00e9s a tiltakoz\u00e1s joga; a fel\u00fcgyeleti hat\u00f3s\u00e1ghoz c\u00edmzett panasz beny\u00fajt\u00e1s\u00e1nak joga; az adatforr\u00e1sokra vonatkoz\u00f3 inform\u00e1ci\u00f3; az automatiz\u00e1lt d\u00f6nt\u00e9shozatal t\u00e9nye, ide\u00e9rtve a profilalkot\u00e1st is, valamint az alkalmazott logik\u00e1ra \u00e9s arra vonatkoz\u00f3 \u00e9rthet\u0151 inform\u00e1ci\u00f3k, hogy az ilyen adatkezel\u00e9s milyen jelent\u0151s\u00e9ggel b\u00edr, \u00e9s az \u00e9rintettre n\u00e9zve milyen v\u00e1rhat\u00f3 k\u00f6vetkezm\u00e9nyekkel j\u00e1r. Az adatkezel\u0151 a k\u00e9relem beny\u00fajt\u00e1s\u00e1t\u00f3l sz\u00e1m\u00edtott legfeljebb egy h\u00f3napon bel\u00fcl adja meg a t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1st.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.3 Helyesb\u00edt\u00e9s joga<\/p>\n

          Az \u00e9rintett k\u00e9rheti a The Joybox Event Kft. \u00e1ltal kezelt, r\u00e1 vonatkoz\u00f3 pontatlan szem\u00e9lyes adatok helyesb\u00edt\u00e9s\u00e9t \u00e9s a hi\u00e1nyos adatok kieg\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9t.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.4 T\u00f6rl\u00e9shez val\u00f3 jog<\/p>\n

          Az \u00e9rintett az al\u00e1bbi indokok valamelyik\u00e9nek fenn\u00e1ll\u00e1sa eset\u00e9n jogosult arra, hogy k\u00e9r\u00e9s\u00e9re a The Joybox Event Kft. indokolatlan k\u00e9sedelem n\u00e9lk\u00fcl t\u00f6r\u00f6lje a r\u00e1 vonatkoz\u00f3 szem\u00e9lyes adatokat:<\/p>\n

          szem\u00e9lyes adatokra m\u00e1r nincs sz\u00fcks\u00e9g abb\u00f3l a c\u00e9lb\u00f3l, amelyb\u0151l azokat gy\u0171jt\u00f6tt\u00e9k vagy m\u00e1s<\/p>\n

          m\u00f3don kezelt\u00e9k;<\/p>\n

          az \u00e9rintett visszavonja az adatkezel\u00e9s alapj\u00e1t k\u00e9pez\u0151 hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1t, \u00e9s az adatkezel\u00e9snek nincs<\/p>\n

          m\u00e1s jogalapja;<\/p>\n

          az \u00e9rintett tiltakozik az adatkezel\u00e9s ellen, \u00e9s nincs els\u0151bbs\u00e9get \u00e9lvez\u0151 jogszer\u0171 ok az adatkezel\u00e9sre;<\/p>\n

          a szem\u00e9lyes adatokat jogellenesen kezelt\u00e9k;<\/p>\n

          a szem\u00e9lyes adatokat az adatkezel\u0151re alkalmazand\u00f3 uni\u00f3s vagy tag\u00e1llami jogban el\u0151\u00edrt jogi<\/p>\n

          k\u00f6telezetts\u00e9g teljes\u00edt\u00e9s\u00e9hez t\u00f6r\u00f6lni kell;<\/p>\n

          a szem\u00e9lyes adatok gy\u0171jt\u00e9s\u00e9re inform\u00e1ci\u00f3s t\u00e1rsadalommal \u00f6sszef\u00fcgg\u0151 szolg\u00e1ltat\u00e1sok<\/p>\n

          k\u00edn\u00e1l\u00e1s\u00e1val kapcsolatosan ker\u00fclt sor. Az adatok t\u00f6rl\u00e9se nem kezdem\u00e9nyezhet\u0151, ha az adatkezel\u00e9s sz\u00fcks\u00e9ges: a v\u00e9lem\u00e9nynyilv\u00e1n\u00edt\u00e1s szabads\u00e1g\u00e1hoz \u00e9s a t\u00e1j\u00e9koz\u00f3d\u00e1shoz val\u00f3 jog gyakorl\u00e1sa c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l; a szem\u00e9lyes adatok kezel\u00e9s\u00e9t el\u0151\u00edr\u00f3, az adatkezel\u0151re alkalmazand\u00f3 uni\u00f3s vagy tag\u00e1llami jog szerinti k\u00f6telezetts\u00e9g teljes\u00edt\u00e9se, illetve k\u00f6z\u00e9rdekb\u0151l vagy az adatkezel\u0151re ruh\u00e1zott k\u00f6zhatalmi jogos\u00edtv\u00e1ny gyakorl\u00e1sa keret\u00e9ben v\u00e9gzett feladat v\u00e9grehajt\u00e1sa c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l; a n\u00e9peg\u00e9szs\u00e9g-\u00fcgy ter\u00fclet\u00e9t \u00e9rint\u0151, vagy archiv\u00e1l\u00e1si, tudom\u00e1nyos \u00e9s t\u00f6rt\u00e9nelmi kutat\u00e1si c\u00e9lb\u00f3l vagy statisztikai c\u00e9lb\u00f3l, k\u00f6z\u00e9rdek alapj\u00e1n; vagy jogi ig\u00e9nyek el\u0151terjeszt\u00e9s\u00e9hez, \u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s\u00e9hez, illetve v\u00e9delm\u00e9hez.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.5 Az adatkezel\u00e9s korl\u00e1toz\u00e1s\u00e1hoz val\u00f3 jog<\/p>\n

          Az \u00e9rintett k\u00e9r\u00e9s\u00e9re a The Joybox Event Kft. korl\u00e1tozza az adatkezel\u00e9st, ha az al\u00e1bbi felt\u00e9telek valamelyike teljes\u00fcl:<\/p>\n

          az \u00e9rintett vitatja a szem\u00e9lyes adatok pontoss\u00e1g\u00e1t, ez esetben a korl\u00e1toz\u00e1s arra az id\u0151tartamra<\/p>\n

          vonatkozik, amely lehet\u0151v\u00e9 teszi, a szem\u00e9lyes adatok pontoss\u00e1g\u00e1nak ellen\u0151rz\u00e9s\u00e9t; az adatkezel\u00e9s jogellenes, \u00e9s az \u00e9rintett ellenzi az adatok t\u00f6rl\u00e9s\u00e9t, \u00e9s e helyett k\u00e9ri azok felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1nak korl\u00e1toz\u00e1s\u00e1t;<\/p>\n

          az adatkezel\u0151nek m\u00e1r nincs sz\u00fcks\u00e9ge a szem\u00e9lyes adatokra adatkezel\u00e9s c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l, de az \u00e9rintett ig\u00e9nyli azokat jogi ig\u00e9nyek el\u0151terjeszt\u00e9s\u00e9hez, \u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s\u00e9hez vagy v\u00e9delm\u00e9hez; vagy az \u00e9rintett tiltakozott az adatkezel\u00e9s ellen; ez esetben a korl\u00e1toz\u00e1s arra az id\u0151tartamra vonatkozik, am\u00edg meg\u00e1llap\u00edt\u00e1sra nem ker\u00fcl, hogy az adatkezel\u0151 jogos indokai els\u0151bbs\u00e9get \u00e9lveznek-e az \u00e9rintett jogos indokaival szemben.<\/p>\n

          Ha az adatkezel\u00e9s korl\u00e1toz\u00e1s al\u00e1 esik, a szem\u00e9lyes adatokat a t\u00e1rol\u00e1s kiv\u00e9tel\u00e9vel csak az \u00e9rintett<\/p>\n

          hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1val, vagy jogi ig\u00e9nyek el\u0151terjeszt\u00e9s\u00e9hez, \u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s\u00e9hez vagy v\u00e9delm\u00e9hez, vagy m\u00e1s<\/p>\n

          term\u00e9szetes vagy jogi szem\u00e9ly jogainak v\u00e9delme \u00e9rdek\u00e9ben, vagy az Uni\u00f3, illetve valamely tag\u00e1llam<\/p>\n

          fontos k\u00f6z\u00e9rdek\u00e9b\u0151l lehet kezelni.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.6 Adathordoz\u00e1shoz val\u00f3 jog<\/p>\n

          Az \u00e9rintett jogosult arra, hogy a r\u00e1 vonatkoz\u00f3, \u00e1ltala az adatkezel\u0151 rendelkez\u00e9s\u00e9re bocs\u00e1tott szem\u00e9lyes<\/p>\n

          adatokat tagolt, sz\u00e9les k\u00f6rben haszn\u00e1lt, g\u00e9ppel olvashat\u00f3 form\u00e1tumban megkapja, \u00e9s ezeket az adatokat egy m\u00e1sik adatkezel\u0151nek tov\u00e1bb\u00edtsa.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.7 Tiltakoz\u00e1s joga<\/p>\n

          Az \u00e9rintett jogosult arra, hogy a saj\u00e1t helyzet\u00e9vel kapcsolatos okokb\u00f3l b\u00e1rmikor tiltakozzon szem\u00e9lyes<\/p>\n

          adatainak k\u00f6z\u00e9rdek\u0171 vagy az adatkezel\u0151re ruh\u00e1zott k\u00f6zhatalmi jogos\u00edtv\u00e1ny gyakorl\u00e1s\u00e1nak keret\u00e9ben<\/p>\n

          v\u00e9gzett feladat v\u00e9grehajt\u00e1s\u00e1hoz sz\u00fcks\u00e9ges adatkezel\u00e9s, vagy az adatkezel\u0151 vagy egy harmadik f\u00e9l jogos<\/p>\n

          \u00e9rdekeinek \u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s\u00e9hez sz\u00fcks\u00e9ges kezel\u00e9se ellen, ide\u00e9rtve az eml\u00edtett rendelkez\u00e9seken alapul\u00f3<\/p>\n

          profilalkot\u00e1st is. Tiltakoz\u00e1s eset\u00e9n az adatkezel\u0151 a szem\u00e9lyes adatokat nem kezelheti tov\u00e1bb, kiv\u00e9ve, ha azt olyan k\u00e9nyszer\u00edt\u0151 erej\u0171 jogos okok indokolj\u00e1k, amelyek els\u0151bbs\u00e9get \u00e9lveznek az \u00e9rintett \u00e9rdekeivel, jogaival \u00e9s szabads\u00e1gaival szemben, vagy amelyek jogi ig\u00e9nyek el\u0151terjeszt\u00e9s\u00e9hez, \u00e9rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s\u00e9hez vagy v\u00e9delm\u00e9hez kapcsol\u00f3dnak.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.8 Automatiz\u00e1lt d\u00f6nt\u00e9shozatal egyedi \u00fcgyekben, bele\u00e9rtve a profilalkot\u00e1st Az \u00e9rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki r\u00e1 az olyan, kiz\u00e1r\u00f3lag automatiz\u00e1lt adatkezel\u00e9sen \u2013 ide\u00e9rtve a profilalkot\u00e1st is \u2013 alapul\u00f3 d\u00f6nt\u00e9s hat\u00e1lya, amely r\u00e1 n\u00e9zve joghat\u00e1ssal j\u00e1rna vagy \u0151t hasonl\u00f3k\u00e9ppen jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben \u00e9rinten\u00e9.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.9 Visszavon\u00e1s joga<\/p>\n

          Az \u00e9rintett jogosult arra, hogy hozz\u00e1j\u00e1rul\u00e1s\u00e1t b\u00e1rmikor visszavonja.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.10 B\u00edr\u00f3s\u00e1ghoz fordul\u00e1s joga<\/p>\n

          Az \u00e9rintett a jogainak megs\u00e9rt\u00e9se eset\u00e9n az adatkezel\u0151 ellen b\u00edr\u00f3s\u00e1ghoz fordulhat. A b\u00edr\u00f3s\u00e1g az \u00fcgyben<\/p>\n

          soron k\u00edv\u00fcl j\u00e1r el.<\/p>\n

           <\/p>\n

          9.11 Adatv\u00e9delmi hat\u00f3s\u00e1gi elj\u00e1r\u00e1s<\/p>\n

          Panasszal a Nemzeti Adatv\u00e9delmi \u00e9s Inform\u00e1ci\u00f3szabads\u00e1g Hat\u00f3s\u00e1gn\u00e1l lehet \u00e9lni:<\/p>\n

          N\u00e9v: Nemzeti Adatv\u00e9delmi \u00e9s Inform\u00e1ci\u00f3szabads\u00e1g Hat\u00f3s\u00e1g<\/p>\n

          Sz\u00e9khely: 1125 Budapest, Szil\u00e1gyi Erzs\u00e9bet fasor 22\/C.<\/p>\n

          Levelez\u00e9si c\u00edm: 1530 Budapest, Pf.: 5.<\/p>\n

          Telefon: 0613911400<\/p>\n

          Fax: 0613911410<\/p>\n

          E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu<\/p>\n

          Honlap: http:\/\/www.naih.hu<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

           \n
          1. Az adatkezel\u0151 szem\u00e9lye<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

           A felhaszn\u00e1l\u00f3 adatainak kezel\u00e9s\u00e9\u00e9rt, a kezel\u00e9s jogszer\u0171s\u00e9g\u00e9\u00e9rt felel\u0151s szem\u00e9ly a T\u00e1rsas\u00e1g, vagyis a The JoyBox Event<\/strong> Korl\u00e1tolt Felel\u0151ss\u00e9g\u0171 T\u00e1rsas\u00e1g <\/strong>(sz\u00e9khelye: 1025 Budapest, Bor\u00f3ka u. 5\/b. I. em. 3; c\u00e9gjegyz\u00e9ksz\u00e1ma: 01\u00ad09\u00ad293084).<\/p>\n

            <\/p>\n

           A T\u00e1rsas\u00e1g \u2013 az Infotv. 65.\u00a7 (3) bekezd\u00e9s a) pontj\u00e1ban foglalt rendelkez\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben \u2013 adatv\u00e9delmi nyilv\u00e1ntart\u00e1sba v\u00e9telre nem k\u00f6telezett.<\/p>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. Az adatok fizikai t\u00e1rol\u00e1si helyei<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Szem\u00e9lyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az \u00d6n szem\u00e9ly\u00e9vel kapcsolatba hozhat\u00f3k) a<\/p>\n

            k\u00f6vetkez\u0151 m\u00f3don ker\u00fclhetnek a kezel\u00e9s\u00fcnkbe: egyfel\u0151l az internetes kapcsolat fenntart\u00e1s\u00e1val<\/p>\n

            \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sben az \u00d6n \u00e1ltal haszn\u00e1lt sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9ppel, b\u00f6ng\u00e9sz\u0151programmal, internetes c\u00edmmel, a<\/p>\n

            l\u00e1togatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan k\u00e9pz\u0151dnek sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9pes<\/p>\n

            rendszer\u00fcnkben, m\u00e1sfel\u0151l \u00d6n is megadhatja nev\u00e9t, el\u00e9rhet\u0151s\u00e9g\u00e9t vagy m\u00e1s adatait, ha a honlap<\/p>\n

            haszn\u00e1lata sor\u00e1n szem\u00e9lyes kapcsolatba k\u00edv\u00e1n l\u00e9pni vel\u00fcnk.<\/p>\n

            A rendszer m\u0171k\u00f6dtet\u00e9se sor\u00e1n technikailag r\u00f6gz\u00edt\u00e9sre ker\u00fcl\u0151 adatok: az \u00e9rintett bejelentkez\u0151<\/p>\n

            sz\u00e1m\u00edt\u00f3g\u00e9p\u00e9nek azon adatai, melyek a szavaz\u00e1s sor\u00e1n gener\u00e1l\u00f3dnak \u00e9s melyeket az http:\/\/www.jbevent.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredm\u00e9nyek\u00e9nt r\u00f6gz\u00edt. Az automatikusan r\u00f6gz\u00edt\u00e9sre ker\u00fcl\u0151 adatot a rendszer az \u00e9rintett k\u00fcl\u00f6n nyilatkozata vagy cselekm\u00e9nye n\u00e9lk\u00fcl a bel\u00e9p\u00e9skor, illetve kil\u00e9p\u00e9skor automatikusan napl\u00f3zza. Ezen adat egy\u00e9b szem\u00e9lyes felhaszn\u00e1l\u00f3i adatokkal \u2013 t\u00f6rv\u00e9ny \u00e1ltal k\u00f6telez\u0151v\u00e9 tett esetek kiv\u00e9tel\u00e9vel \u2013 \u00f6ssze nem kapcsolhat\u00f3. Az adathoz kiz\u00e1r\u00f3lag a http:\/\/www.jbevent.hu f\u00e9r hozz\u00e1.<\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

             <\/p>\n

             \n
            1. Tov\u00e1bbi k\u00e9rd\u00e9sek<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

             \u00a0<\/strong><\/p>\n

             A T\u00e1rsas\u00e1g a fenti Adatv\u00e9delmi Szab\u00e1lyzatot mag\u00e1ra n\u00e9zve k\u00f6telez\u0151nek ismeri el \u00e9s k\u00f6telezetts\u00e9get v\u00e1llal arra, hogy szolg\u00e1ltat\u00e1s\u00e1val kapcsolatos adatkezel\u00e9se megfelel a jelen Adatv\u00e9delmi Szab\u00e1lyzatban foglaltaknak.<\/p>\n

              <\/p>\n

             A T\u00e1rsas\u00e1g fenntartja a jog\u00e1t arra, hogy a felhaszn\u00e1l\u00f3k \u00e1ltal megadott adatokat\u00a0b\u00e1rmikor ellen\u0151rizhesse, k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen, ha k\u00e9ts\u00e9g mer\u00fcl fel a rendelkez\u00e9sre bocs\u00e1tott adatok val\u00f3dis\u00e1g\u00e1t illet\u0151en. Az\u00a0ellen\u0151rz\u00e9s ideje alatt a T\u00e1rsas\u00e1g jogosult a felhaszn\u00e1l\u00f3 b\u00e1rmely, a T\u00e1rsas\u00e1g \u00e1ltal \u00fczemeltetett\u00a0online kereskedelmi oldal haszn\u00e1lat\u00e1hoz val\u00f3 hozz\u00e1f\u00e9r\u00e9s\u00e9t korl\u00e1tozni, vagy felf\u00fcggeszteni \u2013 legfeljebb\u00a0az ellen\u0151rz\u00e9s lez\u00e1r\u00e1s\u00e1ig.<\/p>\n

              <\/p>\n

             Amennyiben a fenti t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1st k\u00f6vet\u0151en tov\u00e1bbi k\u00e9rd\u00e9sei vannak a T\u00e1rsas\u00e1g \u00e1ltali adatkezel\u00e9ssel kapcsolatban, \u00fagy k\u00e9rj\u00fck forduljon hozz\u00e1nk bizalommal e-mailben az hello@jbevent.hu<\/a> e-mail c\u00edmen, vagy a T\u00e1rsas\u00e1g sz\u00e9khely\u00e9re megk\u00fcld\u00f6tt lev\u00e9lben!<\/p>\n

              <\/p>\n

             Honlapunk a GDPR szab\u00e1lyzatoknak megfelel\u0151 alak\u00edt\u00e1s folyamatban van.<\/p>\n

              <\/p>\n"}